Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

2410106
Συσκευασία: 1 χαρτοκιβώτιο των 10 κιλών
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ
2403005
Συσκευασία: 1 δοχείο των 25 κιλών
ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
2403002
Συσκευασία: 1 σακουλάκι του 1 κιλού
ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
2403003
Συσκευασία: 1 σακουλάκι 1 κιλού
ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
2403004
Συσκευασία: 1 σακουλάκι 1 κιλού
ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
2403008
Συσκευασία: 1 σακουλάκι του 1 κιλού
ΧΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
2412038
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412170
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412147
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412004
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412008
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412142
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412216
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412021
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412034
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412183
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412029
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412030
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412096
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412057
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412217
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412144
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412068
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412128
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412071
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412073
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2109018
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412087
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2412080
Συσκευασία: Σε γυάλινα δοχεία 2 κιλών, 1 κιλού, 0,5 κιλού, 0,1 κιλού
ΑΡΩΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΥΡΝΟΥ
2409001
Συσκευασία: 1 σακουλάκι του 1 κιλού
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
2006001
Συσκευασία: 6 φιάλες 1,5 λίτρο ανά κιβώτιο
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
2401001
Συσκευασία: Σακί των 25 κιλών
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
2409004
Συσκευασία: Σακί των 25 κιλών
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
2409005
Συσκευασία: Σακί των 25 κιλών
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
2004009
Συσκευασία: 1 κιβώτιο των 5 κιλών
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Granella Amareto Aroma
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
2108001
Συσκευασία: 1 δοχείο των 7 κιλών
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
2409044
Συσκευασία: Σακί των 25 κιλών
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
2409007
Συσκευασία: Σακί των 25 κιλών
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
2401012
Συσκευασία: Σακί των 25 κιλών
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
2109262
Συσκευασία: 1 δοχείο των 6 κιλών / 1 Φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109266
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109236
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109292
Συσκευασία: 1 δοχείο των 6 κιλών/ 1 φιάλη του 1 kg
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109296
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109268
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109270
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109272
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109274
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109276
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109278
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109280
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109282
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109284
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109294
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109286
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/ 1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109298
Συσκευασία: 1 δοχείο των 6 κιλών / 1 Φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109234
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109230
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109232
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2109238
Συσκευασία: 1δοχείo των 6 κιλών/1 φιάλη του 1 κιλού
ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΙ ΠΟΥΡΕΔΕΣ
2008202
Συσκευασία: 1 δοχείο των 6 κιλών
ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΦΕ
2105063
Συσκευασία: 1 δοχείο των 6 κιλών
ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΦΕ
2105075
Συσκευασία: 1 δοχείο των 6 κιλών
ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΦΕ
2105056
Συσκευασία: 1 δοχείο των 6 κιλών
ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΦΕ
2105072
Συσκευασία: 1 δοχείο των 6 κιλών
ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΦΕ
21050
Συσκευασία: 1 δοχείο των 6 κιλών
ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΦΕ
2105058
Συσκευασία: 1 δοχείο των 6 κιλών
ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΦΕ
2105057
Συσκευασία: 1 δοχείο των 6 κιλών
ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΦΕ
2105055
Συσκευασία: 1 δοχείο των 6 κιλών
ΣΙΡΟΠΙΑ ΚΑΦΕ
2108028
Συσκευασία: 1 σακουλάκι των 2 κιλών
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ
Μειγμα Για Κρέπες
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ
2108006
Συσκευασία: 1 σακουλάκι του 1 κιλού
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ
Ζεστη Σοκολατα Λευκη
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ
2108029
Συσκευασία: 1 σακουλάκι του 1 κιλού
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ
Milkshake Βανιλια
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ
Milkshake Σοκολατα
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ