Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

Κωδικός 2101225
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2005054
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2005270
Συσκευασία: 1 δοχείο των 3,5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2005085
Συσκευασία: 1 σακκουλάκι των 2 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2101008
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2101011
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2101159
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2101013
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2101024
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2101018
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2101022
Συσκευασία: 1 δοχείο των 4,5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2101055
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2101223
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2101032
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2101115
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ
Κωδικός 2101003
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2005040
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2005286
Συσκευασία: 1 δοχείο των 3,5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101004
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101047
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101005
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101010
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101058
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101017
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101019
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101020
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101023
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101048
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101025
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101042
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101052
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101033
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101215
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101034
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2101184
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5/20 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΦΡΟΥΤΩΔΕΙΣ
Κωδικός 2005145
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 100ΣΤΑΡΙΑ
Κωδικός 2005144
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 100ΣΤΑΡΙΑ
Κωδικός 2005001
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 100ΣΤΑΡΙΑ
Peanuts
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 100ΣΤΑΡΙΑ
Κωδικός 2101034
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 100ΣΤΑΡΙΑ
Mango Purees
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 100ΣΤΑΡΙΑ
Banana Purees
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 100ΣΤΑΡΙΑ
Κωδικός 2108058
Συσκευασία: 1 δοχείο των 4 κιλών
VARIEGATO
Κωδικός 2108059
Συσκευασία: 1 δοχείo των 4,5 κιλών
VARIEGATO
Κωδικός 2108060
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
VARIEGATO
Κωδικός 2108024
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
VARIEGATO
Κωδικός 2106101
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5/12 κιλών
VARIEGATO
Κωδικός 2005148
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
VARIEGATO
Κωδικός 2108101
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
VARIEGATO
Κωδικός 2101030
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΠΑΣΤΕΣ ΗΜΙΠΑΓΩΜΕΝΕΣ
Κωδικός 2103007
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΛΙΚΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Κωδικός 2103011
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΛΙΚΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Κωδικός 2103002
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΛΙΚΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Κωδικός 2103012
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΛΙΚΕΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Κωδικός 2107004
Συσκευασία: 1 σακί των 15 κιλών
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΗΤΕΣ ΠΗΚΤΙΚΑ
Κωδικός 2107003
Συσκευασία: 1 σακί των 15 κιλών
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΗΤΕΣ ΠΗΚΤΙΚΑ
Κωδικός 2107001
Συσκευασία: 1 σακί των 15 κιλών
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΗΤΕΣ ΠΗΚΤΙΚΑ
Κωδικός 2107001
Συσκευασία: 1 σακί των 15 κιλών
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΗΤΕΣ ΠΗΚΤΙΚΑ
Κωδικός 2107005
Συσκευασία: 1 σακί των 15 κιλών
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΗΤΕΣ ΠΗΚΤΙΚΑ
Κωδικός 2107006
Συσκευασία: 1 σακί των 15 κιλών
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΗΤΕΣ ΠΗΚΤΙΚΑ
Κωδικός 2108025
Συσκευασία: 1 σακί των 15 κιλών
ΜΑΛΑΚΟ ΠΑΓΩΤΟ
Κωδικός 2108026
Συσκευασία: 1 σακί των 15 κιλών
ΜΑΛΑΚΟ ΠΑΓΩΤΟ
Κωδικός 2108037
Συσκευασία: 1 σακί των 15 κιλών
ΜΑΛΑΚΟ ΠΑΓΩΤΟ
Κωδικός 2106001
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΡΙΠΛΕΣ
Κωδικός 2106021
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΡΙΠΛΕΣ
Ρίπλα Αμαρενα Forte
ΡΙΠΛΕΣ
Κωδικός 2106005
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΡΙΠΛΕΣ
Κωδικός 2106007
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΡΙΠΛΕΣ
Κωδικός 2106009
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΡΙΠΛΕΣ
Κωδικός 2106034
Συσκευασία: 11 φιάλες του 1,1 κιλού
ΡΙΠΛΕΣ
Κωδικός 2106024
Συσκευασία: 11 φιάλες του 1,1 κιλού
ΡΙΠΛΕΣ
Κωδικός 2106011
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΡΙΠΛΕΣ
Κωδικός 2106013
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΡΙΠΛΕΣ
Κωδικός 2106039
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΡΙΠΛΕΣ
Κωδικός 2106017
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΡΙΠΛΕΣ
Ρίπλα Φρούτα Του Δάσους
ΡΙΠΛΕΣ
Κωδικός 2104001
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
Κωδικός 2104002
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
Κωδικός 2104005
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
Κωδικός 2104008
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
Κωδικός 2104007
Συσκευασία: 3 δοχεία των 6 κιλών
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
Φαρσιτούρα Αμαρενα
ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ
Κωδικός 2105027
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ
Κωδικός 2105018
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ
Κωδικός 2105030
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ
Κωδικός 2105025
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ
Κωδικός 2105029
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ
Φαρσιτούρα Miragel
ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ
Κωδικός 2105016
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ
Κωδικός 2105024
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ
Φαρσιτούρα Προφιτερολ
ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ
Κωδικός 2105015
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ
Κωδικός 2105014
Συσκευασία: 1 δοχείο των 5 κιλών
ΦΑΡΣΙΤΟΥΡΕΣ
Κωδικός 2005003
Συσκευασία: 1 δοχείο των 10 κιλών
ΠΟΥΛΠΕΣ
Κωδικός 2102003
Συσκευασία: 1 δοχείο των 10 κιλών
ΠΟΥΛΠΕΣ
Κωδικός 2102004
Συσκευασία: 1 δοχείο των 10 κιλών
ΠΟΥΛΠΕΣ
Κωδικός 2410002
Συσκευασία: 1 δοχείο των 10 κιλών
ΠΟΥΛΠΕΣ
Κωδικός 2410006
Συσκευασία: 1 δοχείο των 10 κιλών
ΠΟΥΛΠΕΣ
Κωδικός 2102012
Συσκευασία: 1 δοχείο των 10 κιλών
ΠΟΥΛΠΕΣ
Κωδικός 2410101
Συσκευασία: 1 χαρτοκιβώτιο των 10 κιλών
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ