Συνταγή Για Παγωτό Καϊμάκι

Συνταγή για Παγωτό Καϊμάκι με/χωρίς σαλέπι
ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΪΜΑΚΙ ΧΩΡΙΣ ΣΑΛΕΠΙ


ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ……………………….77,800 KG

ΖΑΧΑΡΗ……………………………….14,800KG

ΔΕΞΤΡΟΖΗ………..…………………..1,460 KG

ALPIGELΚ’………..……………………..0,600 KG

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ………..………….5,350 KG


ΣΥΝΟΛΟ …………………………..….100,000 KGΣΥΝΤΑΓΗ ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΪΜΑΚΙ ΜΕ ΣΑΛΕΠΙ


ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ……………………….74,100 KG

ΖΑΧΑΡΗ……………………………….20,300KG

ALPIGELΚ’ ………..……………………..0,100 KG

ΣΑΛΕΠΙ……………..…………………..0,400 KG

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ………..………….5,100 KG


ΣΥΝΟΛΟ …………………………..….100,000 KG